ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Η εταιρεία μας με τα αρτιότερα μέσα που διαθέτει είναι σε θέση να υποστηρίζει:

• Φύλαξη κτιρίων – εγκαταστάσεων, εργοστασίων, εμπορικών κέντρων, δημοσίων κτιρίων, τραπεζών, ιδιωτικών κατοικιών, ξενοδοχείων, καθώς επίσης και φύλαξη παραλιών, μαρινών, αλσυλλίων και, εν γένει, ανοικτούς και κλειστούς χώρους

• Προστασία μαζικών εκδηλώσεων, θεαμάτων, εκθέσεων, συνεδρίων, διαγωνισμών και αθλητικών εκδηλώσεων

• Έλεγχο ασφαλείας πληρωμάτων, επιβατών, χειραποσκευών, αποσκευών, φορτίου και ταχυδρομικού υλικού σε αερολιμένες και λιμένες, καθώς επίσης και έλεγχο πρόσβασης στους χώρους και τις εγκαταστάσεις αυτών, κατόπιν έγκρισης της αρμόδιας αεροπορικής ή λιμενικής αρχής

• Περιπολίες με patrol για την αποτροπή εγκληματικών πράξεων, διαρρήξεων, εμπρησμών, τρομοκρατικών ενεργειών, από ειδικά εκπαιδευμένους άνδρες ασφαλείας, κατόχους αδείας του Υπουργείου Δημοσίας Τάξης

• Δασοπροστασίες, πυρασφάλειες, φυλάξεις αλσυλλίων με ειδικά αυτοκίνητα

• Χρηματαποστολές δημοσίων οργανισμών, τραπεζών κ.λπ.

• Πραγματοποίηση συνοδειών για ασφαλή κίνηση οχημάτων που μεταφέρουν ογκώδη ή βαρέα αντικείμενα με ειδικά οχήματα που φέρουν φορητές συσκευές φωτεινής προειδοποίησης

• Εγκατάσταση, συντήρηση και παρακολούθηση λειτουργίας μηχανημάτων και συστημάτων ασφαλείας και συναγερμού.