ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ISO ΒΕΒΑΙΩΣΗ

Η VIP PROTECTION έχει πιστοποιηθεί σύμφωνα με το ELOT ΕΝ ISO 9001:2000.

Η VIP PROTECTION έχει εγκαταστήσει και εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας για υπηρεσίες συνοδείας και τις απαιτήσεις σύμφωνα με το ELOT EN ISO 9001:2000 ARE FULFILLED.

english certificate iso 2008